ගුරු පාර ගැන

ගුරු පාර කියන්නෙ සුන්දර වු මාවතක්.වෙල් යායකින් පොඩි දොල පාරකින් මායිම් වුනු මල් පිපුන දෙවැටක් අතරින් වැටුන පුංචි පාරක්.

මට මතකයි මම ඉස්කොලෙ ගියෙත් ගුරු පාරක් දිගේ.අපේ අම්මලාගෙ ගම හැම තැනම තිබුනේ ගුරු පාරවල්.ඒ ගම මායිම් වෙලා තිබ්බේ ගංගාවකට.

මම ඒ ගුරු පාරෙන් හමන සුවදට ගොඩක් ඇලුම් කලා.දැනුත් ඒ සුවද මගේ ලග කැරකෙනවා වගෙ මට දැනෙනවා.
ඉතින් මේ ගුරු පාරේ ඇවිත් සුන්දරතාවය අත් විදින්න කියල මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: